Arkkitehti­suunnittelu

Yksilöllinen, asiakkaan tarpeet ja tontin mahdollisuudet huomioiva suunnittelupalvelu

Plusarkkitehdit

Annamme laajan kokemuksemme ja osaamisemme asiakkaamme käyttöön

Tarjoamme suunnittelupalvelujamme koko Suomen alueelle. Toteutuneita rakennuskohteitamme on Suomessa eteläisestä Hangon saaristosta aina pohjoiseen Lappiin Muonioon ja Ivaloon asti. Olemme lisäksi suunnitelleet useita kohteita Suomen rajojen ulkopuolelle Ruotsiin, Norjaan, Saksaan ja Ranskaan. Toteutuneita kohteitamme on tällä hetkellä jo yli kaksisataa kappaletta.

Meille ovat tuttuja useimmat pientaloissa ja loma-asunnoissa käytetyt rakennusmateriaalit. Olemme suunnitelleet paljon hirsi- ja puurakennuksia, mutta osaamme myös betonirakennusten suunnittelun. Nykyaikaisessa rakentamisessa materiaaleja käytetään usein yhdessä. Puurakenteisiin yhdistetään terästä, betonirakenteiden päälle tehdään puurakenteita ja niin edelleen. Pyrimme suunnittelussamme hyödyntämään kunkin materiaalin parhaat ominaisuudet. Panostamme aitoihin materiaaleihin. Puu on luonnollinen, ekologinen ja kotimainen materiaali, jota haluamme töissämme käyttää.

Nykyaikaiset 3d-malleihin perustuvat suunnittelumenetelmät mahdollistavat ideoiden nopean havainnollistaminen asiakkaalle jo luonnossuunnittelun alkumetreillä. 3d-mallin äärellä on helppo keskustella asiakkaan kanssa erilaisista ratkaisuista ja niiden vaikutuksesta rakennuksen käytettävyyteen ja arkkitehtuuriin.

JANI LAHTI, ARKKITEHTI SAFA

Suunnittelumme alkaa aina asiakkaan tarpeiden ja tontin mahdollisuuksien selvittämisestä. Luonnossuunnitteluvaiheessa määrittelemme vision mitä kohti loppusuunnittelussa pyritään. Luonnossuunnittelu on tärkein suunnittelun vaihe ja sitä jatkamme niin pitkään, että asiakkaamme, ja me itse, olemme tyytyväisiä. Luonnossuunnittelussa määritellään hyvin pitkälle kaikki rakennuksen tulevaan käyttöön liittyvät ominaisuudet ja sen rakentamisesta syntyvät kustannukset. Luonnossuunnitteluun kannattaa panostaa.

Luonnossuunnittelun jälkeiset vaiheet, kuten pääpiirustukset ja työ- ja toteutuspiirustukset ovat oikeastaan vain luonnosvaiheessa asetetun vision toteuttamiseen tarvittavaa jatkosuunnittelua. Pääpiirustuksilla haetaan rakennuslupa ja työ- ja toteutuspiirustuksia tarvitaan rakennuksen laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Toimimme omissa kohteissamme yleensä aina pääsuunnittelijana. Pääsuunnittelijan rooli on maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemä suunnittelun laadunvarmennustehtävä. Käytännössä me pääsuunnittelijana varmistamme, että kaikki tarvittavat suunnitelmat, kuten rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmat, tehdään ja että ne ovat yhteensopivia keskenään. Pääsuunnittelijan roolissa olemme myös yhteydessä viranomaisiin, hoidamme rakennuslupa-asioita ja tarvittavia neuvotteluja eri osapuolien välillä. Asiakkaan niin halutessa voimme myös pääsuunnittelijana auttaa urakkaneuvotteluissa ja vertailla urakkatarjouksia.

Kun olemme rakennushankkeessa pääsuunnittelijana, olemme siinä mukana siihen asti, että rakennus valmistuu. Vastaamme ja valvomme omalta osaltamme, että lopputulos vastaa alussa luonnossuunnittelussa yhdessä asettamaamme visiota ja tavoitetta.

LUONNOKSISTA PIIRUSTUKSIIN

Näin yhteinen projektimme etenee

1. Luonnossuunnittelu

Luonnossuunnittelu on hankkeen tärkein suunnitteluvaihe. Siinä määritellään kaikki rakennuksen keskeiset ominaisuudet, myös sen kustannukset.
Panostamme työssämme eniten tähän vaiheeseen. Loput työvaiheet ovat oikeastaan vain luonnosvaiheessa syntyneen vision hiomista ja ohjaamista oikeaan suuntaan.

2. Pääpiirustukset

Pääpiirustukset eli rakennuslupapiirustukset tehdään kun asiakkaamme on luonnossuunnitelmilla saatujen kustannusarvioiden ja tarjousten jälkeen päättänyt lähteä toteuttamaan projektia. Pääpiirustukset laaditaan viranomaiselle rakennusluvan myöntämistä varten.

3. Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelu on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä suunnittelun laadunvalvontatehtävä. Pääsuunnittelija vastaa siitä, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja ne ovat keskenään yhteensopivia. Osana pääsuunnittelijatehtävää autamme asiakastamme myös rakennuslupahakemuksen tekemisessä ja viranomaisneuvotteluissa.

4. Työ- ja toteutuspiirustukset

Rakennuksen laadukas toteuttaminen edellyttää pääpiirustuksia tarkemmat suunnitelmat. Työ- ja toteutuspiirustusvaiheessa teemme työmaata varten pohjapiirustuksia, alakattokuvia, detaljisuunnittelua ja muuta tarvittavaa tarkempaa suunnittelua. Tarkat työmaavaiheen suunnitelmat ovat asiakkaamme tuki ja turva.

5. Muut kauttamme tilattavissa olevat palvelut

Meillä on laaja ja vakiintunut yhteistyöverkosto, jonka kautta voimme asiakkaillemme tarjota suunnittelu- konsulttipalveluja, kuten maaperätutkimukset, talotekniikkasuunnittelu, valaistus- ja sisustussuunnittelu.

Kiinnostuitko?

Haluatko arkkitehtisuunnittelutarjouksen?

Siirry täyttämään tarvekartoituksen pohjatiedot, niin olemme sinuun yhteydessä!