Oman kodin rakentaminen on yksi elämän suurimpia hankkeita niin rahallisesti kuin ajankäytöllisesti. Riskejä matkan varrella on paljon, mutta moni niistä on vältettävissä tai ainakin minimoitavissa hyvällä ennakoinnilla ja suunnittelulla. Riskit vähenevät oleellisesti, kun teet asianmukaiset urakkasopimukset.

Rakennusprojektissa on paljon ns. harmaita alueita, joiden osalta on tärkeä määritellä, kenen tontille ne kuuluvat. Urakoitsija voi kieltäytyä tekemästä osaa tehtävistä, vaikka niistä olisi ollut suullisesti puhetta. Myös väärinkäsitysten mahdollisuus urakan sisällön suhteen kasvaa, jos ei ole mitään dokumenttia, mihin vedota. Itse kaksi taloa rakentaneena olen oppinut osittain kantapään kautta ymmärtämään, miten hyvä olisi tehdä pienimmästäkin urakasta jonkinlainen sopimuspaperi. Jos ei ole olemassa mitään mustaa valkoisella, on rakennuttaja melko heikoilla ongelmien ilmaantuessa. Tai näin ainakin moni luulee.

Lue kuluttajasopimusehdot huolella

Rakennusalan töitä koskevissa yleisissä kuluttajasopimusehdoissa (RYS-9 1998) määritellään, että virallisen sopimuksen puuttuessa voidaan vedota jopa tarjouspyyntöön. Eli vaikka sopimus jäisi kiireessä tekemättä, on kaikki kirjallisesti tehty materiaali pätevää. Siksi on hyvä kuitata kaikki puhelimessa sovittu vielä jälkikäteen sähköpostilla, jotta molemmille osapuolille jää asiasta sama dokumentaatio.

Sopimuksiin liittyy oleellisesti myös takuuasiat. Kuinka pitkän takuun urakoitsija antaa työlleen? Entä millainen takuu on rakentamisessa käytetyillä materiaaleilla? RYS-9 1998:ssa ei suoranaisesti puhuta takuusta, mutta siinä on huomioitu urakkasuorituksessa ilmenevät virheet ja niiden korjaaminen. Virheiden osalta tilaajan pitää toki itse olla tarkkana ja ilmoittaa niistä urakoitsijalle kohtuullisessa ajassa.

Miten teet urakkasopimukset helposti?

Esimerkiksi Rakentaja.fi:n Lomakepankista löytyy kuluttajasopimuspohja, jonka avulla saa tehtyä varsin helposti tarvittavat urakkasopimukset. Jokaiselta rakennusprojektissa mukana olevalta urakoitsijalta olisi hyvä saada nimi paperiin ennenkuin he aloittavat työt. Jos urakoitsija kieltäytyy allekirjoittamasta, on hälytyskellojen soitava. Jani sivusi samaa asiaa käsitellessään urakka- ja talopakettitarjousten vertailua.

Monet urakoitsijat tekevät sopimukset itse valmiiksi, jolloin tilaajan tehtäväksi jää vain allekirjoittaa ne. Näissäkin tapauksissa sopimus kannattaa lukea huolella läpi ja vaatia aina RYS-9 1998 -ehdot sopimuksen liitteeksi. Lopuksi kaikki asiakirjat on hyvä tallettaa samaan paikkaan oli ne sitten fyysisiä papereita tai sähköisiä dokumentteja.