Tarjouksen käteen saadessaan huomio siirtyy yleensä ensimmäiseksi hintaan. Talopakettia tai rakennusurakkaa ostaessa on tärkeää saada selvä käsitys siitä, mitä tarjotulla hinnalla saa, vastaako tarjottu sisältö tarjouspyyntöä, millä ehdoilla palvelu tarjotaan ja onko tarjoajalla kokemusta vastaavista projekteista.

Mitä asioita tulisi ottaa huomioon?

Pientalorakentamisessa ei valitettavasti ole kovinkaan vakiintuneita tarjouspyynnön tai tarjouksen laatimisen käytäntöjä. Pientaloteollisuus Ry on pyrkinyt yhtenäistämään eri toimitussisältöjen nimikkeistöä, mutta käytännöt ovat valitettavasti edelleen melko kirjavat. Toisen talotoimittajan vesikattovalmis voi tarkoittaa jotain muuta kuin toisen. Talotehtailla on myös täysin omia nimikkeitään, kuten “säältäsuojaa” tai “ulkoavalmis”.

Pientalotarjoukset pyydetään usein luonnossuunnitelmilla tai pääpiirustuksilla (rakennuslupakuvilla). Tyypillisesti näistä suunnitelmista puuttuu vielä yksityiskohtia, joilla voi olla merkittäväkin vaikutus talopaketin hintaan. Usein talotehtaat ja urakoitsijat tekevätkin tarjouslaskentavaiheessa suunnitelmiin muutoksia ja täsmennyksiä oman tuotantotapansa ja toimintamalliensa takia.

Pääsuunnittelijana olen usein mukana vertailemassa tarjouksia. Vuosien kokemus on opettanut neuvomaan asiakasta huomioimaan ainakin seuraavat seikat.

1. Kysy, millaisia muutoksia tarjottu kokonaisuus edellyttää

Halvalta vaikuttava hinta voi johtua siitä, että tarjous sisältää muutoksia suunnitelmassa oleviin talotehtaan tai urakoitsijan mielestä kalliisiin ratkaisuihin. Varmista, että ne asiat, jotka suunnittelussa olet kokenut tärkeäksi eivät muutu joksikin muuksi toteutuksessa.

Esimerkki 1. Rakennukseen on suunniteltu 2,4m pitkä terassiparveke ulokkeena (ilman pilareita). Pilareita ei haluttu alakerran ikkunoiden ja ovien eteen. Halvin tarjoaja oli lisännyt 10 kpl 14cm x 14cm puupilareita kannattamaan parveketta.

Esimerkki 2. Rakennukseen on suunniteltu olohuoneeseen ja ruokailutilaan lattiasta kattoon ulottuvat 2,7m korkeat ikkunat. Ikkunoiden jatkeeksi keittiöön on suunniteltu saman korkuinen liukuovi, josta on yhteys ulos terassille. Edullisin tarjoaja oli vaihtanut liukuoven 2,5m korkeaksi, koska “korkeampia ei valmisteta”. Tosiasia oli, että kyseisen talotoimittajan käyttämä ovivalmistaja ei tosiaan korkeampi tee, mutta moni muu valmistaja kylläkin.

Esimerkki 3. Asiakas halusi ostaa ekologisen puuelementtitalon. Haaveena oli sisällä valmiiksi elementeiksi rakennettu talo, jossa käytettäisiin ekovillaa ja muita puupohjaisia materiaaleja, ei siis esimerkiksi mineraalivillaa tai muovia. Toteutuksen lähestyessä talotoimittaja ilmoitti, että heidän käyttämänsä elementtitehdas ei käytä ekovillaa, vaan mineraalivillaa. Kun asiakas totesi, että näin ei ole sovittu, talotehdas totesi, että he voivat “tehdä elementit työmaalla”.

2. Kysy, mitä toimitussisältö EI sisällä

Toimitusisältöjen vertailu voi olla hyvinkin tuskastuttavaa. Parhaimmillaan tekstiä on useita sivuja, mutta kokonaiskuvan saaminen tarjouksen sisällöstä ja sen vertaaminen toiseen tarjoukseen voi olla salapoliisityötä. Kun vertailemme asiakkaan kanssa hänen saamiaan tarjouksia käytämme aina TALO 2000 nimikkeistöön perustuvaa taulukkoa. Taulukkoa täyttäessä tulee käytyä hankkeen kaikki rakennusosat läpi ja hyvin nopeasti paljastuu, mitä tarjoukseen kuuluu ja mitä ei. Joskus tarjouksiin on jätetty vahingossa tai tarkoituksella kohtia, jotka entisestään vaikeuttavat arviointia. Oleellista onkin saada selville, mitä tarjoukseen EI kuulu, jotta näiden puuttuvien osien kustannusvaikutus saadaan selville.

Esimerkki 4. Talotehtaan tarjouksessa lukee “sisältää kattovasojen päiden katkaisemisen ja poikasten asentamisen”. Kohteessa on umpiräystäät eikä päätyräystäitä lainkaan. Tarjouksen tekstin osia tai töitä ei kyseisessä hankkeessa tarvita lainkaan. Pelkkä tekstin ymmärtäminen (vasat ja poikaset) voi olla hankalaa.

Esimerkki 5. Talotehtaalta pyydettiin tarjous vesikattovalmiista toimituksesta. Tarjouksessa on lueteltu hyvin yksityiskohtaisesti mm. pakettiin sisältyvien betonirautojen paksuudet, betonien ja tasoitteiden laadut, anturamuottien valmistaja yms. Tarjouksesta oli unohtunut maininta, että vesikatto puuttuu. Samoin puuttuivat ikkuna-asennukset.

3. Huolehdi sopimuksista

Talopaketti- ja urakkatarjouksissa tulisi aina olla maininta, mitä sopimusehtoja toimituksessa noudatetaan. Mahdollisille ennakkomaksuille tulee aina saada vakuus. Pientaloteollisuus Ry sivuilta löytyy kuluttajan ja talotehtaan välisen kaupan sopimusehdot. Urakoitsijan ja kuluttajan välisen työn sopimusehtoina käytetään yleensä rakennusalan töitä koskevia yleisiä sopimusehtoja RYS-9 1998. Kun käyttää valmiita sopimusehtoja ja niihin viittaavaa valmista sopimuspohjaa, välttää monta sudenkuoppaa. Mikäli talotehdas tai urakoitsija ei kerro, mihin sopimusehtoihin palvelu on sidottu, kannattaa tarjoajaan suhtautua varauksella.

Muista ainakin nämä:

  • sovi kaikki kirjallisesti
  • varmista sopimusehdot ja lue ne kunnolla läpi
  • pyydä urakoitsijaa / talotehdasta merkitsemään kaikki heidän tarjouksensa mahdollisesti sisältävät muutokset suunnitelmiin. Vaadi tämä piirros sopimusliitteeksi
  • sopimusliitteeksi pitää myös lisätä alkuperäiset tarjouspyyntöasiakirjat suunnitelmineen
  • mahdollisiin ennakkomaksuihin pitää saada pankkitakaus tai sulkutilitodistus
  • urakka- ja toimitusmallista riippuen selvitä, kuka toimii rakennushankkeen työturvallisuusvastaavana ja päätoteuttajana. Päätoteuttaja, jos sellainen työmaalla on, on yleensä vastuussa työturvallisuudesta ja työmaan tietojen ilmoittamisesta verottajalle. Usein pientalotyömaalla nämä vastuut jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvälle eli tilaajalle itselleen.

4. Tarkista referenssit

Sosiaalinen media on armoton, eikä aina anna oikeata kuvaa talotehtaan tai urakoitsijan toiminnasta. Suuri määrä negatiivista julkisuutta on kuitenkin varoitusmerkki, joka kannattaa huomioida. Usein kannattaa pyytää tarjoajan aiempien asiakkaiden yhteystietoja. Suoraan oikean aikaisemman asiakkaan kanssa keskustellessa saattaa tulla esille asioita, joilla on merkitystä tarjouksia arvioitaessa. Yleensä kaikissa taloprojekteissa menee jotain pieleen. Hyvä kysymys harkinnassa olevan yrityksen aikaisemmalle asiakkaalle onkin “mitä meni pieleen ja miten virhe korjattiin”. Tapa, jolla virheet hoidetaan, kertoo paljon yrityksen toimintatavoista yleisemmälläkin tasolla.

5. Vertaile hintoja kriittisesti

Hintaa on järkevää arvioida ja vertailla, kun on saavutettu ymmärrys, mitä sillä saa. Hyvin laadittu huolellinen tarjous, joka sisältää sen, mitä on tarjouspyynnössä pyydetty, tukeutuu yleisesti käytössä oleviin sopimusehtoihin eikä sisällä suuria ennakkomaksuja, saattaa olla turvallisempi valinta kuin selvästi halvempi vähän sinnepäin tehty tarjous. Jos toimijalla on lisäksi runsaasti tyytyväisiä aiempia asiakkaita voi kyseinen toimija olla harkinnan arvoinen.

Esimerkki 6. Tämä on aivan todellinen tarjous, jonka asiakkaani on saanut urakoitsijalta loma-asunnon rakentamisesta: “Asennus: TMI xxxxxxxx n. 3000h x 50 eur = 150.000 eur sis. alv. 24%. Tuntisopimus, max lisäys 10%. Jos tunnit jää alle, niin ei tarvitse maksaa turhasta”.

Plusliving Oy

Plusliving Oy tarjoaa rakennuspalvelua vain Plusarkkitehdit Oy:n suunnittelemille taloille. Muutoksia suunnitelmiin ei tule, kun suunnittelija on mukana laatimassa tarjousta. Tai jos muutoksia tulee, on suunnittelija niitä laatimassa yhdessä asiakkaan kanssa. Tarjoamme palvelumme aina RYS-9 1998 sopimusehtojen mukaisesti ja toimitussisältömme TALO 2000 nimikkeistön mukaisesti selkeästi eriteltynä. Yleensä toimimme päätoteuttajana ja  huolehdimme rakennushankkeen rakentamisen aikaisesta vakuuttamisesta. Kysy lisää palvelustamme.