Nykyaikaisen pientalon tai hyvin varustellun loma-asunnon rakennuttaminen on teknisesti, taloudellisesti ja ajankäytöllisesti vaativa projekti. Kymmenien talojen arkkitehti- ja pääsuunnittelijana sekä itse kaksi taloa rakennuttaneena olen jo pitkään miettinyt, mitkä ovat keskeiset pientalorakentamisen ongelmapaikat ja miten ne olisivat vältettävissä. Osa projekteista kuitenkin sujuu paremmin kuin toiset. Jokaisessa rakennushankkeessa on omat vaikeat hetkensä eikä ongelmilta varmaan voi täysin välttyä, mutta alla yritys kiteyttää keskeisimmät ongelmakohdat.

  1. Rakentamisprosessia ei johdeta tai sitä johtaa henkilö, jolla ei ole siihen osaamista tai aikaa
  2. Projekti pilkotaan pieniin paloihin, työtä tekevät toisilleen tuntemattomat tekijät ja työsuoritusten rajapinnoista sovitaan huonosti
  3. Rakentamisen budjetti arvioidaan alun perin liian pieneksi ja kustannuspaineessa joudutaan tekemään huonoja ratkaisuja

Rakentamisen johtaminen

Pientalon rakennuttaminen vaatii johtamista. Töiden ja materiaalien kilpailuttaminen, niiden hankinta, työmaan aikatauluttaminen, yllätyksiin reagoiminen ja ylipäänsä paletin kasassa pitäminen voi olla vaikeata päivätyön ohessa. Rakennustyön johtaminen vaatii myös rakennusalan osaamista. Pitää pystyä vaatimaan urakkatarjousta ja suunnitelmia vastaavat työsuoritukset ja pitää pystyä myös arvioimaan, mikä on oikea ja järkevä työjärjestys. Omakotitalon rakennuttajan kannattaa mielestäni arvioida tarkkaan, kuinka suuren osan tästä vastuusta haluaa ja voi ottaa itselleen. Kumpi on järkevämpää: pitää vapaata töistä, jotta ehtii johtamaan rakennusprojektia vai pysyä töissä tienaamassa rahaa projektin läpivientiin.

Urakkamuoto ja urakan pilkkominen

Viimeistään urakkatarjouksia verratessa yleensä paljastuu rakentamisen monimutkaisuus. On hyvin harvinaista, että samasta urakkasuorituksesta pyydetyt tarjoukset ovat suoraan vertailukelpoisia. Mitä pienempiin osiin rakentaminen pilkotaan sitä enemmän tarvitaan ammatitaitoa tarjousten lukemisessa ja sopimusten laatimisessa. Tyypillisiä haasteita ovat mm. eri urakkasuoritusten väliin jäävät alueet. Tyypillinen esimerkki on talotekniikkatöiden aputyöt, kuten reikien poraaminen tai erilaisten läpivientiosien asentaminen. Mitä enemmän työmaalla on toimijoita sitä enemmän myös aikataulutuksen merkitys korostuu. Jonkun tulee ottaa vastuu työmaan yleisaikatulusta.

Rakentamisen budjetti

Yksilöllisen talon rakentamisen haaste on siinä, että tuotteen – talon – rakentamiselle ei kukaan osaa antaa tarkkaa lopullista hintaa ennen kuin talo on valmis. Tätä epävarmuutta ja riskiä kannattaa pienentää hakemalla jo luonnossuunnitelmilla hinta mahdollisimman suurelle osalle rakennustöitä. Tyypillisesti luonnossuunnitelmilla saadaan hinta rakentamiselle ulkoavalmiiksi, arvio talotekniikan hinnasta ja arvio maaurakan hinnasta. Nämä työosuudet kattavat n. 75-80% talon kokonaiskustannuksista. Loppu 20-25% epävarmana kustannusarviona on  helpommin hyväksyttävissä.

Plusliving-konsepti

Omaan suunnittelu- ja rakentamiskokemukseemme perustuen olemme toteuttaneet konseptin helpottamaan pientalorakentajan arkea. Otamme asiakkaan niin halutessa kokonaisvastuun rakentamisesta. Annamme työstämme aina kiinteähintaisen selkeästi laaditun tarjouksen  ja otamme vastuun työmaan johdosta ja aikataulutuksesta. Työn suorittamiseen käytämme meille tuttuja ja hyväksi todettuja toimijoita. Asiakkaallemme pyrimme tuottamaan mielenrauhaa ja mahdollistamaan normaalin elämän rakentamisesta huolimatta.

Lue artikkeli Plusliving Oy rakentamisen palvelukonseptista