Menu

PLUSARKKITEHDIT - ASIAKASLÄHTÖISTÄ SUUNNITTELUA

Jokainen suunnittelemamme kohde voisi toimia referenssinämme – olemme ylpeitä siitä, mitä saamme suunnitella asiakkaillemme. Aikaisempiin kohteisiimme voit tutustua referenssigalleriassa. Tutustu myös asiakkaidemme kokemuksiin meistä.

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Arkkitehtisuunnittelu muodostuu useasta työvaiheesta, jotka asiakkaamme voi tilata meiltä vaihe kerrallaan. Ennen tarjouksen laatimista teemme tarvekartoituksen, jossa käydään läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä kirjataan ylös rakennuspaikkaan liittyvät mahdollisuudet ja rajoitteet. Ennen suunnittelutyön aloittamista käymme aina tutustumassa rakennuspaikkaan. Voit täyttää tarvekartoituksen pohjatiedot helposti täällä.

Luonnossuunnittelu

Luonnossuunnittelu on arkkitehtisuunnittelun tärkein vaihe.  Siinä määritellään kaikki rakennuksen toimintaan ja ulkonäköön liittyvät keskeiset asiat. Luonnossuunnitteluvaiheessa sidotaan myös merkittävä osa rakennuksen toteutuskustannuksista. Siksi luonnossuunnitteluvaiheeseen kannattaa panostaa ja käyttää aikaa.

Teemme yleensä luonnokset kahdessa vaiheessa:

  • Ensimmäinen vaihe (L1) sisältää mm. alustavia tontinkäyttösuunnitelmia ja pohjapiirroksia. Ensimmäisessä luonnosvaiheessa voidaan tarpeen mukaan kokeilla useampiakin ratkaisumalleja ja lähestymistapoja. Kun sopivan tuntuinen ratkaisu on löydetty, voidaan siirtyä seuraavaan luonnosvaiheeseen.
  • Toinen vaihe (L2) sisältää tarkemmat luonnokset: asemapiirroksen, pohjapiirrokset, julkisivukuvat ja 3D-kuvia jne. Toisen luonnosvaiheen suunnitelmilla voidaan varmistaa rakennusvalvonnalta, että rakennuslupahakemusta voidaan lähteä valmistelemaan. Toisen luonnosvaiheen suunnitelmilla voidaan myös kilpailuttaa urakoitsijoita ja talotehtaita ja saada varmuus, että suunniteltu budjetti on riittävä.

ARKKITEHTI-
SUUNNITTELUN OSAT

Luonnossuunnittelu

Pääpiirustukset
(rakennuslupapiirustukset)

Työpiirustukset ja detaljit

Pääsuunnittelu

Pääpiirustukset

Pääpiirustukset ovat viralliset rakennuspiirustukset, joilla haetaan rakennuslupa. Pääpiirustusten sisältö on määritelty Suomen rakennusmääräyskokoelmassa ja piirustusten pääasiallinen tarkoitus on osoittaa viranomaisille, että suunniteltu rakennus täyttää määräykset, on turvallinen käyttää ja sille voidaan myöntää rakennuslupa. Pääpiirustukset eivät yleensä yksinään riitä rakentamiseen. Siksi tarvitaan täydentäviä piirustuksia, kuten työpiirustuksia ja detaljisuunnitelmia.

Työpiirustukset ja detaljit

Työpiirustukset tehdään varsinaista rakentamista ajatellen. Tyypillisesti työpiirustuksissa esitetään rakennuksen sisäpuolen tarkempi mitoitus, lisätään yksityiskohtia, tarkennetaan rakenteita sekä huomioidaan rakenne- ja LVI-suunnittelussa esille tulleita asioita. 

Detaljisuunnittelussa ratkotaan erityistä paneutumista vaativia yksityiskohtia, kuten ovien ja ikkunoiden seinäliittymiä, räystäitä tai muita kyseessä olevassa rakennuksessa tärkeitä yksityiskohtia.

Kunnolliset työpiirustukset ja detaljit varmistavat rakennustyön sujuvuuden, kun asioita ei tarvitse suunnitella työmaalla. Myös lopputuloksen laatu paranee, kun ongelmapaikat on ratkottu etukäteen.

Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelu on suunnittelun johtamis- ja laadunvarmistamistehtävä. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää pääsuunnittelijan nimeämistä kaikkiin rakennusluvan vaativiin rakennushankkeisiin. Yleensä pientalokohteessa pääsuunnittelijana toimii arkkitehti. Pääsuunnittelija vastaa mm. siitä, että arkkitehti-, rakenne- ja LVI suunnitelmat ovat yhteensopivat. Lain edellyttämät tehtävät on määritelty tarkemmin rakennusasetuksessa. Perustehtävien lisäksi osallistumme usein pääsuunnittelijan roolissa myös urakkatarjousten vertailuun ja työmaakatselmuksiin.

Sisustussuunnittelu

Laadukkaan lopputuloksen ja toimivan kokonaisuuden kannalta talon sisäpuolen suunnittelu on yhtä tärkeää kuin sen ulkopuolen suunnittelu. Tarjoamme asiakkaillemme talon kiinteän sisustuksen suunnittelua osana arkkitehtisuunnittelupalveluamme. Sisustussuunnittelumme lähtee liikkeelle yleisen tunnelman kartoittavasta moodboardista. Tämän pohjalta teemme huoneselostuksen ja sisäseinäkaaviot, joissa määritellään kaikki sisämateriaalit ja pintakäsittelyt.

Valaistus on erittäin olennainen osa rakennuksen viihtyvyyttä ja toimivuutta. Valaistussuunnitelma on osa sisustussuunnitteluamme. Siinä määritellään valaistuksen perusratkaisut, kuten valaisimien tyypit, sijoittelut, määrät ja värilämpötilat.

Sisustussuunnittelu helpottaa tarjouskyselyitä ja sisäpuolen rakentamista. Kiintokalustekaavioiden avulla on vaivatonta kilpailuttaa kalustetoimittajat ja sisäseinäkaaviot varmistavat laadukkaan lopputuloksen. Kun sisustussuunnitelmat ovat valmiit, voimme tarjota myös sisäpuolen rakentamista.

SISUSTUS-
SUUNNITTELUN OSAT

Valaistussuunnittelu

Huoneselostus

Sisäseinäkaaviot

Kiintokalustekaaviot