Menu

PLUSLIVING – ELÄMÄÄ RAKENTAMISESTA HUOLIMATTA

Nykyaikaisen omakotitalon tai loma-asunnon rakentaminen on pitkä ja melko monimutkainen projekti. Talon suunnittelu ja rakentaminen kestää yleensä yli vuoden ja sitä varten tarvitaan suuri joukko eri alan asiantuntijoita. Suunnittelun ja rakentamisen hankintavaiheessa laaditaan tyypillisesti toistakymmentä sopimusta ja toteutusvaiheessa työmaalla toimii yhtä aikaa lukuisa joukko eri alan urakoitsijoita.

Plusliving-palvelumme on suunnattu rakentajalle, joka ei halua tai jolla ei ole aikaa ottaa rakentamisen johtamista tehtäväkseen. Tarjoamme luotettavan ja hallittavan tavan toteuttaa rakennushanke ilman, että rakentajan tarvitsee jättää päivätyönsä ja luopua vapaa-ajastaan.

Alla vasemmalla on Plusliving Oy -toimintamalli ja oikealla perinteinen toimintamalli. Katkoviiva kuvaa sopimussuhdetta. Plusliving Oy -toimintamallissa kodin rakentaja hankkii rakentamispalvelun yhdellä sopimuksella. Otamme sopimuksessamme johdettavaksemme myös asiakkaan mahdollisesti itse hankkimat urakoitsijat (sivu-urakoitsijat). Lue myös artikkeli Plusliving Oy:n palvelukonseptista.

Rakentamispalvelu

Tarjoamme rakentamispalvelua asiakkaille, joiden talon olemme suunnitelleet. Näin varmistamme, että toteutus vastaa sitä, mitä olemme asiakkaamme kanssa yhdessä suunnitelleet.

Käytämme yhteistyökumppaneita, jotka tunnemme ja joihin luotamme. Toisilleen tutut toimijat ja hyväksi koetut toimintamallit varmistavat, että lopputuloksen laatu vastaa meidän ja asiakkaamme toiveita.

Otamme työmaasta kokonaisvastuun. Otamme johdettavaksemme myös asiakkaan itse hankkimat urakoitsijat. Työmaan aikatauluttaminen, työn johtaminen, työturvallisuus ja työmaan rakentamisaikainen vakuuttaminen kuuluvat palveluumme.

Rakentamispalvelumme etenee vaiheittain urakkatarjouksesta aina rakennuksen valmistumisen jälkeiseen vuositarkastukseen. 

Urakkatarjous

Tarjoamme rakentamispalvelumme yleensä kahdessa vaiheessa:

1. Ulkoavalmis
2. Sisältävalmis

Urakkatarjous tehdään usein heti luonnosvaiheen jälkeen, jolloin rakennuksen sisätiloja ei yleensä ole vielä suunniteltu loppuun. Harva rakentaja tietää luonnos- tai rakennuslupavaiheessa sisäpuolen lopullisia materiaalivalintoja tai pintakäsittelyjä. Siksi tarjoamme sisäpuolen rakentamista vasta kun sisäpuolen suunnitelmat ovat olemassa.

Laadimme urakkatarjouksemme käyttäen TALO2000 mukaista urakkarajaliitettä, jossa on määritelty kaikki tarjouksen sisältämät materiaalit ja työt. Tämän liitteen avulla asiakkaamme voi vertailla saamiaan tarjouksia keskenään.

Rakentamis-
palvelu

Urakkatarjous

Urakkasopimus

Rakentaminen

Käyttöönotto

Vuositarkastus

Urakkasopimus

Teemme urakkasopimuksen aina kirjallisesti ja käyttäen RYS1998 sopimusehtoja (rakennustyön yleiset kuluttajasopimusehdot). Urakkasopimuksessa sovitaan meidän ja asiakkaan velvollisuudet sekä hankkeen aikataulu, maksuliikenne ja muut ehdot.

Rakentaminen

Otamme rakentamisvaiheessa kokonaisvastuun työmaasta. Palvelumme sisältää koko työmaan johdon ja aikatauluttamisen oman urakkasuorituksemme ajan. Lisäksi vakuutamme työmaan mahdollisten rakentamisaikaisten vahinkojen varalta.

Käytännössä osa urakoitsijoista on usein asiakkaan suoraan itse hankkimia. Tällaisia niin sanottuja sivu-urakoitsijoita ovat usein esimerkiksi maaurakoitsija ja LVIS-urakoitsijat. Otamme vastuun myös näiden sivu-urakoitsijoiden työn aikatauluttamisesta ja ohjaamisesta.  Me vastaamme työmaan aikataulusta ja siitä, että kukin toimija on työmaalla silloin kun häntä tarvitaan.

Käyttöönotto

Rakennuksen käyttöönotto ja siihen kuuluva lopputarkastus ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa säädeltyjä toimenpiteitä. Vastaamme omalta osaltamme näistä velvoitteista ja keräämme mm. talon käyttö- ja huolto-ohjeeseen vaadittavat materiaalit oman urakkasuorituksemme osalta. 

Ylläpidämme suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa projektin osapuolille jaettua projektipankkia. Tähän pilvipalvelussa sijaitsevaan kansioon keräämme kaikki suunnitelmat, rakentamiseen liittyvät muut dokumentit ja valokuvia rakentamisen eri vaiheista.

Vuositarkastus

Rakentamispalveluumme sisältyy aina vuositarkastus. Uusi rakennus vaatii hiukan aikaa asettuakseen aloilleen ja talon käyttäjät tarvitsevat vähän aikaa uuden talon käyttöön liittyvien asioiden opettelussa. Vuositarkastuksessa tarkistamme yhdessä asiakkaamme kanssa, että rakennus toimii toivotulla tavalla. Tarkastuksessa mahdollisesti esille tulevien puutteiden korjaaminen sisältyy urakkasopimukseemme.