Talon hinta määritellään suunnitteluvaiheessa

Näin se pitkälti on. Toki kustannuksiin pystyy vaikuttamaan myös rakentamisvaiheen valinnoilla, mutta kaikki suuret kustannuksiin vaikuttavat valinnat tehdään suunnitteluvaiheessa. Arkkitehtisuunnittelulla on tässä keskeinen rooli. Talon perusmuoto, rakenteelliset yksityiskohdat, ikkunoiden ja ovien määrä määrittelevät hyvin pitkälle rakennuksen rungon rakentamisen hinnan. Toisaalta rakennuksen kokonaishinta muodostuu laajuuden ja perusratkaisujen ohella materiaalivalinnoista ja varustelutasosta, joihin arkkitehti ei välttämättä ole päättämässä.

Arkkitehdin vastuu 

Vastuullinen arkkitehti suunnittelee rakennettavia taloja. Tämä tarkoittaa sitä, että arkkitehdin on osattava ennakoida suunniteltavan rakennuksen toteutuksesta aiheutuvat kustannukset. Arkkitehtoonisesti upeat, mutta rakenteellisesti vaativat ratkaisut nostavat helposti rakennuskustannuksia reilusti. Yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle ja erilaisille rakennuspaikoille taloja suunnittelevalta arkkitehdilta vaaditaan hyvin laajaa tietämystä rakentamisen kustannuksista eri rakentamismenetelmät huomioiden. 

Arkkitehti vastaa siitä, että rakennus mahdollisimman hyvin vastaa asiakkaan asettamia toiminnallisia tavoitteita. Hyvä ja tehokas pohjaratkaisu saattaa säästää useita neliöitä ja sitä kautta pienentää rakennuskustannuksia.

Nettikeskusteluista tai internetin rakennuskustannuslaskureista poimitut keskivertoneliöhinnat pitää aina suhteuttaa rakentamispaikan haasteisiin, asiakkaan omiin toiveisiin ja asetettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin.

Haussa puu- vai kivitaloarkkitehti

Osa arkkitehdeista on profiloitunut suunnittelemaan taloja tietystä rakennusmateriaalista. Jos asiakas on valinnut rakennusmateriaalin jo ennen suunnittelun aloittamista on varmasti hyvä käyttää juuri tähän rakennusmateriaaliin erikoistuneita suunnittelijoita. Yleensä tilanne on kuitenkin se, että rakennusmateriaalin lopullinen valinta kannattaa tehdä vasta luonnossuunnittelun yhteydessä. Tämä mahdollistaa myös sen, että tarjouspyyntöjä voidaan pyytää toisistaan poikkeavilla rakennuksen runkomateriaaleilla ja sitä kautta voidaan vielä vaikuttaa ehkä merkittävästikin rakentamisen kustannuksiin. 

Plusarkkitehdit Oy on suunnitellut taloja sekä puusta, että kivestä. Olemme olleet toteuttamassa hirsitaloja, paikalla rakennettuja puutaloja ja puuelementtitaloja. Vaikka puu on meille rakas materiaali olemme myös suunnitelleet useita betonielementtitaloja ja joukon harkoista muurattuja taloja. Uskomme, että rakennusmateriaalien mahdollisuuksien monipuolinen tunteminen on asiakkaamme etu.

Arkkitehdin valitseminen

Arkkitehdin valinta on lopulta hyvin pitkälti myös henkilökysymys. Oman kodin suunnitteluttaminen on luottamustehtävä, johon kannattaa valita henkilö, jonka kanssa kommunikointi on helppoa ja jolla on tehtävän edellyttämä osaaminen. Kerromme mielellämme lisää itsestämme ja osaamisestamme. Tutustu myös asiakkaidemme kokemuksiin meistä